Sanitat Vegetal.com

Assessor Gestió Integrada de Plagues (GIP) i fitopatòleg expert en jardineria


Deixa un comentari

No tot són flors i violes

Una marieta importada per a lluitar contra el pugó causa problemes insospitats.
Encara ens queda molt per aprendre de la natura.
Si voleu saber més pitgeu el següent enllaç:
http://es.noticias.yahoo.com/blogs/apuntes-naturaleza/una-mariquita-invasora-utiliza-guerra-biol%C3%B3gica-contra-sus-072816510.html

Salvador Garcia

Anuncis