Sanitat Vegetal.com

Assessor Gestió Integrada de Plagues (GIP) i fitopatòleg expert en jardineria


Deixa un comentari

Programa de les Jornades Tècniques “Jardines Sanos” a Vegetal World, València 3 i 4 octubre 2013

Dins del proper congrés Vegetal World (organitzat per Phytoma) a València el 3 i 4 d’octubre del 2013, es celebrarà les Jornades Tècniques : Gestión Profesional de la Sanidad Vegetal en los Espacios Verdes Urbanos (EVUs) y Jardinería. Aquest és el seu programa:

Programa Jardines Sanos

Hi participaré com a ponent parlant de la meva experiència en “Àreas Verdes de propiedad privada y uso público” (Parcs d’Atraccions, Camps d’esports i de golf, hotels i càmpings, etc.)

El cost de es inscripcions són més altes a partir del dia 16 de setembre.

Salvador Garcia

Anuncis