Sanitat Vegetal.com

Assessor Gestió Integrada de Plagues (GIP) i fitopatòleg expert en jardineria


Deixa un comentari

Parques que atraen a vecinos pudientes y alejan a los pobres

Interesant estudi sociològic:

En comptes de millorar la vida dels habitants amb parcs i jardins els acabem expulsant.

Parques que atraen a vecinos pudientes y alejan a los pobres

Anuncis