Sanitat Vegetal.com

Assessor Gestió Integrada de Plagues (GIP) i fitopatòleg expert en jardineria


Deixa un comentari

Les ciutats verdes no són igual de saludables per a totes les classes socials

El procés de “gentrificació verda” contribueix a perpetuar la pobresa concentrant geogràficament a la població vulnerable, cosa que pot provocar la ruptura dels llaços socials establerts i augmenta l’estrès crònic i una pitjor salut mental en aquests residents.

Si voleu saber més: Salut i Verd, Gentrificació

Anuncis