Sanitat Vegetal.com

Assessor Gestió Integrada de Plagues (GIP) i fitopatòleg expert en jardineria


Deixa un comentari

Ponència al “1er. Seminario Sobre Aplicación del RD 1311/2012 en Tratamientos Fitosanitarios de Zonas Verdes”, Madrid, 17 de maig 2017

Dando mi ponencia sobre la aplicación del RD en Áreas Verdes en el “1er. Seminario Sobre Aplicación del RD 1311/2012 en Tratamientos Fitosanitarios de Zonas Verdes”, organizado por el Colegio Oficial de Ingeniros de Montes, en Madrid el pasado 17 de Mayo.

Jornada RD Madrid 170517 (2)

Anuncis


Deixa un comentari

Curs pràctic per a Assessors en GIP en Espais Verds

El Col.legi d’Agrònoms de Catalunya i l’ICEA organitzen un curs pràctic per a Assessors en Gestió Integrada de Plagues (GIP) en Espais Verds.

Prendré part com a professor explicant la meva experiència professional com a Assessor en GIP des de 1997.

Aquí teniu el programa:

Curs pràctic Assessors en GIP Àrees Verdes


Deixa un comentari

LLIBRE BLANC SOBRE EL CONTROL DE PLAGUES EN ESPAIS VERDS

Finalment, desprès d’un llarg procés d’elaboració (més de 7 anys) apareix el que anomenàvem com “LLibre Blanc de Tractaments Fitosanitaris en Jardineria” al que li hem canviat tantes coses que finalment també li hem canviat el nom. Aquest llibre vol ser una guia complerta de com fer correctament els tractaments fitosanitaris en Àrees Verdes no Agrícoles  i també un llibre de consulta en cas de dubtes, n’he participat a la seva elaboració com a representant de l’APEVC , aquí teniu l’enllaç al  llibre-blanc-sobre-control-plagues_juliol-2015 que os podeu descarregar.

Esperem que os faci servei.

Salvador Garcia López


Deixa un comentari

Experiencia GIP en Port Aventura

Aquí teneis un resumen de mi ponencia en “Jardines Sanos” dentro de Vegetal World (Valencia, 2 al 4 de Octubre del 2013) en la Revista Phytoma 252 de Octubre 2013.

Debido a la limitación de espacio esta es solo una parte de la ponencia que incluía las áreas verdes de propiedad privada y uso público, como campos de golf y de fútbol, piscinas, hoteles y cámpings, etc.

Pinchad el siguiente enlace:

Experiencia GIP en Port Aventura


Deixa un comentari

Programa de les Jornades Tècniques “Jardines Sanos” a Vegetal World, València 3 i 4 octubre 2013

Dins del proper congrés Vegetal World (organitzat per Phytoma) a València el 3 i 4 d’octubre del 2013, es celebrarà les Jornades Tècniques : Gestión Profesional de la Sanidad Vegetal en los Espacios Verdes Urbanos (EVUs) y Jardinería. Aquest és el seu programa:

Programa Jardines Sanos

Hi participaré com a ponent parlant de la meva experiència en “Àreas Verdes de propiedad privada y uso público” (Parcs d’Atraccions, Camps d’esports i de golf, hotels i càmpings, etc.)

El cost de es inscripcions són més altes a partir del dia 16 de setembre.

Salvador Garcia


Qui suis je?

Mon nom est Salvador Garcia Lopez, j’ai 54 ans, j’habite à Cambrils (Tarragona).

Je suis un biologiste collégiate, expert en pathologie des plantes et des traitements phytosanitaires.

Dans mon expérience, je me suis spécialisé, encore plus loin, dans le jardinage.

Éventuellement j’ai eu suffisamment de connaissances et d’expérience de demander la reconnaissance en tant que Consultant Phytosanitaire, nouveau diplôme en Espagne.

Je conseille les entreprises et les gouvernements locals sur la façon de lutter contre les ravageurs et les maladies qui affectent leus plantes, arbustes et arbres, aussi bien dans les parcs et jardins dans les alignements des rues.
Je suis un expert (et pionier) dans la Lutte Intégrée ( ou Gestión Intégrée) dans le Jardinage. Au 1977  j’introduis la Lutte Intégrée dans Port Aventura pour lutter contre les ravageurs et les maladies, et j’obtiens une réduction considérable dans l’utilisation de pesticides.

Plus tard, en 2003, j’ai créé ma propre entreprise, www.sanitatvegetal.com, qui offrent à la fois de conseil et de mise en œuvre de traitements phytosanitaires dans le jardinage toujours assurant la gestion intégrée des ravageurs.

Je conseille sociétés comme URBASER SA, ACSA, le UTE Jardiniers Reus, UTE Jardiniers Tarragone, UTE Jardiniers Calafell, UTE Jardiniers Lleida, AGROTARRACO SA et d’autres. Grâce à ces compagnies, je conseille directement les traitements de pesticides (en totalite ou partie) de Lleida, Tarragone, Badalone, Esplugues de Llobregat, Reus, Tortosa, Calafell, Vilaseca, Salou, Cambrils et le complexe Port Aventura et leurs hôtels.

Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai trouvé de nouveaux ravageurs en Catalogne et en Espagne: Nipaecoccus nipae, Phoenicoccus marlatti et Metcalf pruinosa dans le dernier, j’ai collaboré avec Antonia Soto du Jardin botanique de València, pour le contrôle biologique par l’introduction de parasitoïdes de Neodrynus typhlocybae.

Ces derniers temps, en raison de la gravité de ce ravageur doivent Je me spécialise dans charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus).

J’ai été professeur associé de pathologie et de traitements phytosanitaires à l’Université Rovira i Virgili (Tarragona) du 2003 à 2011.

Je prend partie à la rédaction du Livre Blanc sur les Traitements Phytosanitaires dans Jardinage prépare par le Gouvernement de la Catalogne.

J’ai été vice-président, actuellement vocal du APEVC (Association des Espaces verts professionnelles en Catalogne) et je suis membre de l’Association espagnole de l’Arboriculture.


Deixa un comentari

Qui soc?

Em dic Salvador Garcia López, tinc 55 anys, visc a Cambrils (Tarragona).

Soc un biòleg col·legiat, expert en fitopatologia i en tractaments fitosanitaris.

Dins de la meva especialització, m’he especialitzat, encara més, en jardineria.

He assolit el coneixement i pràctica per ser reconegut des de octubre del 2013 com a Assessor GIP (Gestió Integrada de Plagues), tal com especifíca el RD 1311/2012.

Assessoro a empreses i administracions en la manera de controlar les plagues i malalties que afecten les seves plantes, arbusts i arbres, tant de parcs i jardins com d’alineacions a carrers.

Soc un expert (i pioner) en Lluita Integrada a Jardineria que vaig introduir a Port Aventura per combatre les plagues i malalties al 1997 reduint de forma dràstica l’aplicació de productes fitosanitaris.

Posteriorment, al 2003, he creat la meva pròpia empresa www.sanitatvegetal.com, en la que ofereixo alhora l’assessorament i la realització de tractaments fitosanitaris en jardineria duent sempre a terme la Lluita Integrada.

Assessoro a empreses com URBASER SA, ACSA, TALHER SA, UTE Jardiners de Reus, UTE Jardiners de Tarragona, UTE Jardiners de Calafell, UTE Jardiners de Lleida, AGROTARRACO SA, i d’altres. A través d’aquestes empreses, o directament, assessoro els tractaments fitosanitaris (en totalitat o part) de Lleida, Tarragona, Badalona, Esplugues de Llobregat, Reus, Tortosa, Calafell, Vila-seca, Salou, Cambrils i el complexe de Port Aventura i els seus hotels.

Al llarg de la meva vida professional he detectat noves plagues a Catalunya o Espanya com Nipaecoccus nipae, Phoenicoccus marlatti i Metcalfa pruinosa, en aquesta darrera he col·laborat amb Antonia Soto del Jardi Botànic de València al seu control biològic mitjançant la introducció del parasitoid Neodrynus typhlocybae .

Darrerament i degut a la gravetat d’aquesta plaga me he especialitzat en el morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).

He estat professor associat de fitopatologia i tractaments fitosanitaris a l’Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) del 2003 fins al 2011.

Prenc part a l’elaboració del Llibre Blanc dels Tractaments Fitosanitaris a Jardineria que està elaborant la Generalitat de Catalunya i en manual del MAGRAMA per als Usos no Agrícoles del PAN corresponent.

He estat Vicepresident, actualment vocal, de l’APEVC (Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya) i  soc soci de l’Associació Española de Arboricultura.